nieuws

ABN Amro claimt groei marktaandeel woninghypotheken

Archief

ABN Amro zegt zijn marktaandeel in de verstrekking van woninghypotheken vorig jaar te hebben vergroot. Er zou sprake zijn van meer dan 30% productiegroei.

In het jaarverslag meldt de bank dat vorig jaar door de gehele markt voor f 104 mld aan woninghypotheken is verstrekt. Dat betekent een productiegroei van 30%. ABN Amro zegt harder te zijn gegroeid, maar wil dat verder niet in productiecijfers uitdrukken.
Onder invloed van de lage rente zijn veel mensen overgegaan tot het oversluiten van hun hypotheek. Ook hebben velen vorig jaar hun overwaarde benut, aldus de bank. Mede door het ‘succes’ bij de woninghypotheken is de totale kredietportefeuille van ABN Amro in de private sector – particulier én zakelijk – per saldo met bijna 11% gestegen tot f 174,6 (157,4) mld.
Het bij ABN Amro uitstaande spaarsaldo nam met ruim 5% toe tot f 59,3 (56,4) mld. ABN Amro claimt ook hier een vergroting van het marktaandeel. “In heel Nederland zijn de spaargelden, ingelegd bij banken, met 4,4% toegenomen tot f 264 mld”, zo staat in het jaarverslag.
Verzekeringen
De baten van het verzekeringsbedrijf van ABN Amro namen verder toe tot f 77 (48) mln. De provisie-omzet van het Nederlandse assurantiebedrijf stagneerde op f 239 (238) mln. Voor schadeverzekeringen was sprake van een achteruitgang.
ABN Amro beoogt in de komende jaren op verzekeringsgebied tot “een aanzienlijke expansie” te komen. Om dat te bewerkstelligen zijn vorig jaar 143 nieuwe verzekeringsspecialisten in dienst genomen: 95 voor de rayons en 48 voor de Regio Verzekeringsunit. “In 1998 zal alle creativiteit aan de dag gelegd worden om wederom een groot aantal specialisten uit de markt te halen”, zo stelt ABN Amro.
Het brutopremie-inkomen van ABN Amro Leven (zie AM 6, pag. 1) steeg tot f 769 (513) mln, waarvan f 454 (322) mln aan koopsommen. ABN Amro Schade boekte f 190 (180) mln aan brutopremies.
ABN Amro heeft inmiddels f 500 mln gereserveerd voor de overgang van de gulden naar de euro. De millenniumaanpassingen in de automatisering zullen naar schatting f 300 mln gaan vragen. De bank hoefde vorig jaar als werkgever geen premie af te dragen aan het eigen pensioenfonds. Bij dat fonds zijn 35.000 actieve en 34.000 voormalige werknemers aangesloten. Het belegd vermogen telt zo’n f 9,5 mld.

Reageer op dit artikel