nieuws

ABN Amro bekendste bij hypotheekadviseur

Archief

ABN Amro is onder hypotheekadviseurs de bekendste geldverstrekker. Ruim 68% noemt op de vraag ‘welke hypotheekverstrekkers kent u?’ spontaan ABN Amro. Van de drie bemiddelaars noemt één de grootbank zelfs als eerste (top-of-mind). ING is met een spontane bekendheid van 56% een goede tweede, gevolgd door Bouwfonds (40%) en Nationale-Nederlanden (39%).

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Blauw naar het imago en de bekendheid van geldverstrekkers onder ruim zevenhonderd hypotheekadviseurs. Ruim 60% van de ondervraagden is assurantietussenpersoon, 20% makelaar en 20% adviseur bij een hypotheekketen. In het onderzoek zijn in totaal negentien geldverstrekkers ‘gemeten’, onderverdeeld in verzekeraars (Aegon, Amev, Delta Lloyd, Hooge Huys, NN, Royal, Stad Rotterdam en Zwitserleven), banken (ABN Amro, ING, Postbank, Rabo, SNS en VSB) en overige verstrekkers (ABP, Bouwfonds, Hypotrust, Westland/Utrecht en Woonfonds).
Rabo-bedreiging
De Image & Performance Monitor, zoals het onderzoek voluit heet, vond anderhalf jaar geleden voor het eerst plaats. Een vergelijking leert dat ING en ABN Amro sindsdien stuivertje gewisseld hebben. Was ING Bank toen nog het bekendste onder assurantietussenpersonen, nu staat ABN Amro bij hen aan kop.
De bekendste geldverstrekker krijgt van de hypotheekadviseur echter niet het hoogtse cijfer op het rapport. ABN Amro krijgt van de bemiddelaars een waarderingscijfer van 7,1. Beste van de klas is Zwitserleven met een 7,5. Woonfonds krijgt een 7,4, en BLG Hypotheken een 7,3.
Opvallend is dat de Rabobank het er in vergelijking met de collega-grootbanken heel wat minder goed vanaf brengt. Volgens de onderzoekers Rob Luif en Binne Heida komt dit doordat de Rabobank, in vergelijking met ING en ABN Amro, door het intermediair veel meer als een concurrent gezien wordt. “Mede vanwege de decentrale structuur (en verantwoordelijkheden) lijkt de Rabobank het meest op de intermediairs en wordt ze derhalve als meest bedreigend gezien.” Dat de Rabobank van alle geldverstrekkers veruit de hoogste hypotheekproductie heeft draagt daar uiteraard een steentje aan bij.
“In het algemeen zijn alle merknamen goed bekend onder de hypotheekadviseurs”, aldus Luif. “Alleen Hypotrust en Woonfonds scoren op dit punt matig en zijn bij minder dan negen van de tien adviseurs bekend.” Dat de assurantietussenpersonen bekender zijn met de diensten van de verzekeraars dan met die van banken en overige geldverstrekkers, ligt voor de hand. Opvallend is de score van Stad Rotterdam, die met bijna 60% van de hypotheekadviseurs zaken doet.
Concentratie
In vergelijking met het eerdere onderzoek blijkt dat het hypotheekverkeer geconcentreerder is geworden. “Er worden minder verschillende partijen genoemd en minder zakenrelaties”, zegt Heida. “De belangrijkste verstrekker van een intermediair voorziet in ruim de helft van de hypotheken. BLG heeft bijvoorbeeld een spontane bekendheid van minder dan 10%. Maar is de keuze eenmaal op BLG gevallen, dan is het voor ruim 40% van de tussenpersonen ook meteen de belangrijkste zakenrelatie.”
Foutloze afhandeling
Welke aspecten vindt de hypotheekadvisuer belangrijk bij een geldverstrekker? Volgens Luif en Heida vindt tweederde van de ondervraagden een foutloze afhandeling een zeer belangrijk beoordelingsaspect. In het algemeen blijken geldverstrekkers hier wel moeite mee te hebben. Gemiddeld is slechts 41% het eens met de stelling dat een verstrekker de administratie foutloos afhandelt. SNS bank scoort op dit terrein het beste, gevolgd door Bouwfonds en Nationale-Nederlanden. Hekkensluiter is Royal Nederland: slechts 12% is het eens met stelling dat de verzekeraar de administratie foutloos afhandelt.
Op het gebied van snelle acceptatie voert ABN Amro de lijst aan, op de voet gevolgd door Rabobank en Hypotrust. Relatief het slechtst scoren Aegon en ABP.
De bemiddelaars blijken verder belang te hechten aan deskundigheid. Nationale-Nederlanden steekt met een score van 93% met kop en schouders boven de andere partijen uit. Bouwfonds is met 88% een goede tweede.
Luif en Heida concluderen dat het voor de geldverstrekkers steeds moeilijker wordt om zich te onderscheiden. “Alle producten lijken immers op elkaar. Daarom worden voor de hypotheekadviseur de softe aspecten belangrijker. Snelle afhandeling en andere service-aspecten zijn steeds meer een reden om voor een bepaalde partij te kiezen. Daar zouden de geldverstrekker zich eens meer op moeten richten.”
De Image & Performance Monitor ’98 Hypotheekverstrekkers (/ 7.900) is te bestellen bij Blauw Marktonderzoek, tel. 010-404.95.77. (Voor info: Binne Heida.)

Reageer op dit artikel