nieuws

Aanvullende polis aantrekkelijk voor vakcentrales en twaalf fondsen

Archief

De vakcentrale FNV heeft vorige week voor haar leden een aanvullende ziekenfondsverzekering gepresenteerd. De polis wordt uitgevoerd door twaalf regionale zorgverzekeraars (ziekenfondsen): RZG, De Friesland, Oostnederland, RZR, Salland, ZAO, PWZ, Z&Z, Azivo, Trias, OZ en CZ. Een uitgangspunt is dat de verzekeringsnemer zo snel mogelijk ook de basisverzekering bij het betrokken fonds onderbrengt.

Deze polis moet volgens de vakcentrale worden gezien als een antwoord op het snijden door het kabinet in het ziekenfondspakket, met name op het terrein van de tandheelkunde. De FNV stelt dat er nu al aantoonbare schade optreedt als gevolg van verminderd tandartsbezoek.
De nieuwe verzekering is gepresenteerd onder de vlag van FNV Leden Verzekeringen, waarvan de exploitatie in handen is van Reaal-dochter Proteq in Alkmaar. In dit geval fungeren ZAO en CZ als ‘hoofdaannemers’ voor de in totaal twaalf betrokken ziekenfondsen. ZAO-directeur E. van der Veen wees er tijdens de presentatie op, dat deze zorgverzekeraars zich zorgen maken over de regionale invulling. “Wij willen van dichtbij en voor álle mensen de zorg goed organiseren. Binnen de voormalige VNZ (overkoepelende organisatie ziekenfondsen) trokken we vaak samen op met de vakbeweging. We schrijven nu geen grote brieven meer naar Den Haag, maar geven hiermee een zakelijk antwoord.”
Tegen eigen bijdragen
Omdat de FNV een ‘fervent tegenstander’ is van eigen bijdragen in de gezondheidszorg, kent de nieuwe verzekering geen eigen bijdrage voor bijvoorbeeld tandheelkunde. De tandartsenkosten worden dus voor 100% vergoed tot een maximum van f 750 per jaar. Kunstgebitten worden volledig vergoed. Voor jongeren wordt orthodontie tot f 3.000 gedekt. Alternatieve geneeswijzen, evenals homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden voor 75% vergoed tot een maximum van f 750. De premie bedraagt f 22,50 per maand per persoon, waarbij kinderen tot 16 jaar gratis zijn meeverzekerd. Bij deze polis wordt geen selectie toegepast. Ieder FNV-lid wordt zonder medische keuring toegelaten.
Patiëntenbeweging
De FNV probeert via de aanvullende ziekenfondsverzekering ook de patiëntenbeweging ruggensteun te geven door het lidmaatschapsgeld van een patiëntenvereniging voor een jaar te vergoeden. “Bovendien zullen we met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie in overleg treden om de vergoedingen af te stemmen.”
Prognose
De FNV telt 1,2 miljoen leden, van wie ongeveer de helft in het ziekenfonds zit. Van der Veen verwacht, op grond van marktonderzoek, dat in het eerste jaar enkele tienduizenden FNV-ers voor de aanvullende polis zullen kiezen.
De verzekering is uitsluitend beschikbaar voor FNV-leden. Wat zegt Van der Veen tegen een verzekerde die niet bij de FNV is aangesloten maar ook om deze dekking vraagt? “Dan zeggen we dat ie de polis kan verkrijgen door zich aan te sluiten bij de FNV.”
Particuliere polis
Zoals vorig jaar oktober is uitgelekt, wil de vakcentrale via FNV-Leden Verzekeringen ook particuliere polissen gaan voeren. Die zitten nog steeds in de pen, aldus Proteq-directeur Rijkse.

Reageer op dit artikel