nieuws

Aanvullende lijfrentepremie-aftrek bij systeem beschikbare premies

Archief

De plaatsvervangend directeur-generaal der belastingen heeft namens de staatssecretaris van financiën bij besluit een regeling getroffen om de aangroei en de waarde van pensioenaanspraken voor de inkomstenbelasting vast te stellen in de gevallen dat het pensioen wordt opgebouwd door middel van beschikbare premies.

Voor toepassing van de aanvullende lijfrente-aftrek (tweede tranche) en de inhaal-aftrek (derde tranche) is het nodig dat de aangroei in het betrokken jaar van het toekomstig jaarlijkse pensioen resp. de waarde van de huidige pensioenaanspraak aan het begin van het betrokken jaar worden vastgesteld.
Bij pensioenopbouw op basis van beschikbare premies stuit de bepaling van deze aangroei resp. waarde van de pensioenaanspraak op problemen, aldus het besluit.
De belastingdienst heeft ter oplossing een praktische regeling getroffen voor de periode dat uitvoerders van pensioenregelingen nog niet in staat zijn die waarde te geven.
Vanaf 1 januari 1995 zijn pensioenuitvoerders verplicht op verzoek van de verzekerde een opgave te verstrekken van de opgebouwde pensioenaanspraken. Om de praktijk gelegenheid te geven op een adequate wijze in te spelen op deze nieuwe omstandigheden, kan men tot 1 januari 1996 uitgaan van de wijze van berekening die in het besluit uit de doeken wordt gedaan. Het besluit draagt het nummer DB95/1107M en is afgedrukt in het Infobulletin van 1995 pag. 455 e.v. Dit Infobulletin is een uitgave voor de belastingdienst zelf, maar geïnteresseerden daarbuiten, bijvoorbeeld belastingadviseurs, kunnen tegen betaling (f 259 per jaar) een abonnement krijgen.
Nadere informatie over het besluit is verkrijgbaar bij de belastinginspecteur.

Reageer op dit artikel