nieuws

Aanvullende lijfrente- polis voor schilders

Archief

De jonge NV Levensverzekeringsmaatschappij SFS heeft haar eerste product op de markt gebracht, een lijfrenteverzekering voor schilders.

SFS is het verzekeringsbedrijf van het in Rijswijk gevestigde pensioenfonds voor de schildersbedrijfstak. Kort voor de jaarwisseling ontving SFS een WTV-vergunning voor de branche 3 (levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen).
Het eerste product dat begin maart onder de aandacht is gebracht van de deelnemers van het schilderspensioenfonds, betreft het SFS Aanvullend Privé Pensioen. De lijfrentepolis kent een premiebetalende variant (minimaal f 100 per maand) en een koopsomvariant.
De premies kunnen belegd worden in het SFS Aandelenfonds en het SFS Obligatiefonds. De vermogens van deze fondsen zijn respectievelijk f 300 mln en f 400 mln. Bij overlijden voor de einddatum wordt 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd.

Reageer op dit artikel