nieuws

Aanvullende fondsdekking 300 keer geweigerd

Archief

Ongeveer driehonderd van de 350 ziektekostenverzekerden die zich in januari meldden bij het Meldpunt Overstap Zorgverzekeraar van het NPCF, is het niet gelukt van verzekeraar te wisselen

De koepelorganisatie Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie stelde medio december het Meldpunt Overstap Zorgverzekeraar in. Het meldpunt is bedoeld voor verzekerden met een aandoening die op grond hiervan niet door een ander ziekenfonds worden geaccepteerd voor een aanvullende verzekering. Volgens het Meldpunt is het driehonderd verzekerden uiteindelijk niet gelukt om over te stappen. Volgens Martin Bontje, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, is dit “geringe aantal” in overeenstemming met de verwachtingen van het CTZ, het College Toezicht Zorgverzekeringen. Het Meldpunt (030-2916777) is open tot 15 maart.

Reageer op dit artikel