nieuws

Aanvullende anw- polissen ABP

Archief

Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft vorige maand bijna 950.000 actieve deelnemers benaderd met twee anw-produkten. Verzekeringen als aanvulling op de door sociale partners afgesproken collectieve reparatie.

Begin april kwamen vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en -werknemers al een collectieve reparatie van het anw-gat overeen. De tijdelijke regeling, tot 1 januari 1998, voorziet in een uitkering van 2,5% van de aww-uitkering maal het aantal pensioenjaren.
Als individuele aanvulling op die collectieve reparatie heeft het ABP twee anw-produkten ontwikkeld. Eén ter verzekering van de partner (het ABP Partnerplan) en één voor de deelnemer zelf (het ABP Deelnemerplan). Zowel een kapitaal als een rente-uitkering kan verzekerd worden.
In juni schreef ABP Verzekeringen 40.000 offertes uit. Dit leidde inmiddels tot duizend gesloten polissen. Om de deelnemers meer bedenktijd te geven, is – op verzoek van werkgevers – ook een Bedenktijdpolis ontwikkeld. Die polis zorgt voor een collectieve aanvulling gedurende 3,4 of 5 maanden.

Reageer op dit artikel