nieuws

Aanvullend bedrijf Salland neemt rode cijfers voor lief

Archief

Bij het aanvullende bedrijf van zorgverzekeraar Salland daalde in 2003 het nettoresultaat van e 1,5 mln naar e -0,6 mln. Dit kwam doordat uit concurrentieoverwegingen de premie niet was verhoogd.

De aanvullende verzekeraar had, net als in 2002, een premie-inkomen van e 10,8 mln. Het technisch resultaat daalde van e 0,8 mln naar e -0,8 mln. “Er is sprake van een afgewogen verlies, waar we geenszins door verrast werden”, licht Salland toe. “De kosten op de aanvullende verzekeringen zijn toegenomen, vooral voor paramedische zaken, tandheelkunde en geneesmiddelen. Desondanks hebben wij de premies niet verhoogd om de eigen klantenkring tegemoet te komen met een bijzonder concurrerende premie en om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor nieuwe verzekerden. Ook zijn bepaalde projecten voor een groot deel ten laste gekomen van de aanvullende verzekering.”
Bij het ziekenfonds steeg het premie-inkomen van e 119,9 mln naar e 126,3 mln. Het deel nominale ziekenfondspremie steeg van e 12,4 mln naar e 23,4 mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 1,3 (-5,6) mln en het nettoresultaat op e 1,5 (-5,1) mln.
Het ziekenfonds telde op 1 maart van dit jaar bijna 84.000 verzekerden, hetgeen een groei inhoudt van 5% ten opzichte van 1 maart 2003. Salland zegt hiermee het snelst groeiende ziekenfonds in ons land te zijn. Van de groei is 7% bereikt via een actie met zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, en via de eigen website.
Bemiddeling
Het bemiddelingsbedrijf Salland Zorg BV had een inkomen van e 207.000 (147.000). Salland bemiddelt voor reisverzekeringen van De Friesland, wat e 46.000 (43.000) opleverde en voert onder eigen label particuliere ziektekostenpolissen van De Goudse, wat e 81.000 (58.000) opleverde. De bemiddeling voor uitvaartverzekeraar Yarden werd begin 2003 stopgezet.
Salland investeerde in 2003 in verzuimdiensten (die onder het bemiddelingsbedrijf vallen), wat het resultaat van dit bedrijfsonderdeel negatief beïnvloedde. Het nettoresultaat kwam uit op e -154.000 (-119.000). Salland verwacht dat de verzuimdiensten in 2005 positief gaan bijdragen.
Het totale inkomen van Salland bedroeg e 143,3 (136,2) mln. Het totale verzekeringstechnisch resultaat steeg naar e 0,6 (-4,9) mln en het nettoresultaat naar e 0,9 (-3,5) mln. Het eigen vermogen van Salland bedroeg e 23,5 (22,5) mln.
Samenwerking
“In onze huidige omvang komen we letterlijk en figuurlijk knel te zitten tussen de grote zorgverzekeraars”, zegt Salland over de omvang van het bedrijf. Salland wil ook in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel de regionale positie behouden en onderzoekt daarom de mogelijkheid tot nauwere samenwerking binnen de VRZ, de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars. Daarbij wordt vooral gedacht aan de inkoop van zorg. Het onderzoek zal in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. De VRZ bestaat behalve Salland (Deventer) uit Azivo (Den Haag), De Friesland (Leeuwarden), Trias (Gouda) en Zorg & Zekerheid (Leiden).

Reageer op dit artikel