nieuws

Aantal wanbetalers veelal gelijk aan vorig jaar

Archief

In de media is de laatste tijd de nodige aandacht geweest voor het aantal wanbetalers bij zorgverzekeringen. Uit een inventarisatie van AM blijkt dat bij een aantal grote verzekeraars het verwachte percentage wanbetalers voor dit jaar niet veel afwijkt van vorig jaar.

Achmea laat desgevraagd weten dat van de 3,5 miljoen verzekerden, 1% wanbetalers zijn. Dit percentage is vergelijkbaar met het aantal wanbetalers in 2005. Het concern heeft inmiddels zo’n 33.000 wanbetalers overgedragen aan een incassobureau. Van circa 17.000 verzekerden zijn de aanvullende verzekeringen beëindigd.
CZ
Bij CZ zitten op dit moment tussen de 6.000 en 7.000 verzekerden (van totaal 2,1 miljoen) in het deurwaarderstraject. “Enkele maanden geleden hebben wij zo’n 20.000 klanten overgedragen aan de deurwaarder en daarvan hebben boven verwachting nog ruim 13.000 mensen betaald. Dat valt ons reuze mee, want dat is nauwelijks meer dan vorig jaar”, vertelt CZ.
Delta Lloyd en Ohra
Delta Lloyd en Ohra zien vooral een toename van wanbetaling onder voorheen ziekenfondsverzekerden. De verklaring hiervoor ligt volgens de concerns in de “forse premiestijging” voor die doelgroep. Het aantal wanbetalers onder voorheen particulier verzekerden is nagenoeg gelijk gebleven.
Een andere oorzaak van de toename is volgens Delta Lloyd en Ohra dat verzekerden dubbel zijn geadministreerd bij verzekeraars, omdat zij geen opzegging hebben verstuurd aan de oude verzekeraar. Op dit moment heeft Delta Lloyd 1.500 wanbetalers. Dit is volgens de maatschappij een geringe toename ten opzichte van 2005. Ohra telt nu 7.500 wanbetalers en had vorig jaar ruim 4.000 wanbetalers.
De Friesland en Fortis
De Friesland geeft aan dat de betalingsachterstanden enigszins zijn opgelopen tijdens de politieke besluitvormingsperiode over de aanpak van wanbetalers. “Nu de contouren van het protocol bekend zijn, verwachten wij weer snel op het niveau van voorgaande jaren terug te komen”.
Fortis ASR doet geen mededelingen over het aantal wanbetalers, anders dan dat het “een zeer beperkte groep is”.
VGZ-IZA-Trias-De Goudse
Zorgverzekeraar VGZ verstuurt medio oktober de derde aanmaning. “Pas na verzending van de derde aanmaning kunnen we aangeven welke groep mensen echte wanbetalers zijn. Voorgaande jaren was het percentage niet-inbare premies steeds zo’n 0,2 à 0,3%. De verwachting is dat we nu ongeveer ook op dat percentage uitkomen”, aldus VGZ.
Ook Trias verstuurt in oktober de derde en laatste aanmaning en heeft pas daarna zicht op het aantal wanbetalers. Wel laat Trias weten dat in augustus 7% aan premies open stond en dat dit percentage inmiddels gezakt is naar 3% voor de opgelegde premies over het eerste kwartaal van 2006. Dit percentage is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van vorig jaar. Trias hoopt zijn doelstelling van maximaal 1% aan niet-inbare premies te kunnen handhaven.
IZA kan geen inschatting maken van het aantal wanbetalers en De Goudse geeft aan dat momenteel 5% van de premies die direct door De Goudse worden geïnd (dus niet via een tussenpersoon), open staat. Dit percentage is vergelijkbaar met vorig jaar.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid laat weten dat – net als in 2005 – het aantal wanbetalers laag is en onder de 0,5% ligt.
Behalve bij bovengenoemde verzekeraars is ook bij Agis, Menzis, OZ, ONVZ, Salland, Univé, DSW en Azivo geïnformeerd naar het aantal wanbetalers. Deze informatie is helaas niet op tijd binnengekomen.

Reageer op dit artikel