nieuws

Aantal salvagemeldingen stabiel

Archief

In 2005 heeft de alarmcentrale van de Stichting Salvage 4.874 meldingen van de brandweer ontvangen. Hierbij waren 1.699 belendingen betrokken, zodat de salvagecoördinatoren in totaal bij 6.573 objecten hulp hebben verleend.

Dat betekende een minuscule stijging van 0,6% ten opzichte van 2004, toen de teller op 6.534 objecten stond. In ruim 70% van de gevallen betrof het kleine branden. Het aantal asbestbranden steeg echter met 19% tot 172. In de loop van 2006 zal de overheid een nieuw plan van aanpak Asbestbranden uitbrengen, zo meldt Stichting Salvage.
Het aantal hulpvragen bij waterschade daalde vorig jaar. Daarbij is in 64% van de gevallen een salvagecoördinator ingezet. De overige meldingen zijn door de verzekeringsmaatschappijen zelf opgepakt.
De meeste meldingen waren afkomstig uit Rotterdam (226), gevolgd door Amsterdam (200) en Den Haag (126). In het soort meldingen vonden lichte verschuivingen plaats: het aantal meldingen van particuliere objecten steeg licht, terwijl het aantal meldingen van agrarische objecten langzaam afnam; waarschijnlijk het gevolg van de afname van het aantal boerenbedrijven, aldus de Stichting Salvage. De meeste meldingen bleken ook vorig jaar weer in het weekend binnen te komen.

Reageer op dit artikel