nieuws

Aantal Salvage-meldingen vorig jaar iets afgenomen

Archief

De stichting Salvage heeft in 2000 in totaal 4.965 schademeldingen ontvangen. Dat is 2,2% minder dan het aantal meldingen in 1999.

In het totaal aantal betrokken schade-objecten is niet het aantal belendingen (branden in aangrenzende schadepanden) meegenomen dat betrokken was bij de vuurwerkramp in Enschede. Was dit wel het geval geweest, dan zou het totaal aantal schade-objecten (zowel meldingen als belendingen) 28% hoger zijn uitgevallen dan in 1999. Het totaalcijfer over 2000 komt nu uit op 6.612, een daling van 4,3%.
Bij de vuurwerkramp ging het om één melding waarbij 1.842 belendingen betrokken waren. Salvage heeft ook de onverzekerde gedupeerden van de ramp geholpen; de totale kosten bedroegen f 30.000. Dit bedrag heeft de stichting ten laste gebracht van haar eigen garantiefonds.
Salvage constateert verder dat het aantal grote branden (schade meer dan f 2 miljoen) nog nooit zo hoog was als in 2000. Er deden zich 97 grote branden voor, waarbij in 57 gevallen de hulp van de stichting werd ingeroepen. Bij 172 branden was sprake van asbest.

Reageer op dit artikel