nieuws

Aantal kantoren Spaar Select weer gehalveerd

Archief

Spaar Select is in korte tijd twee van de vijf resterende vestigingen kwijtgeraakt. De kantoren in Tilburg en Leiden zijn op aanvraag van Spaar Select zelf failliet verklaard. De medewerkers van de kantoren gaan volgens curator Van Gool aan de slag bij een nog op te richten dochter van de keten. Geruchten dat onder de naam Marq een doorstart wordt gepland, spreekt de directie tegen.

Na de sanering die vorig jaar al leidde tot het sluiten van zes van de twaalf vestigingen, heeft nu dus opnieuw een halvering plaatsgevonden. Volgens curator Van Gool is de schuldenlast van het kantoor in Tilburg niet hoog. “Het moederbedrijf is de grootste schuldeiser. Alle schulden aan externe partijen zijn grotendeels betaald. Het is een geval van ‘jammer maar helaas’. Er is niets onoorbaar gebeurd”, zegt Van Gool, die tevens bij de faillissementen van vijf andere Spaar Select-dochters is betrokken. “Het is een duidelijk verhaal. In de tijd dat de beurskoersen stegen, werden er allerlei vennootschappen opgericht. Maar toen de markt inzakte, bleken al die kantoren veel te duur.”
Begin dit jaar werd in snel tempo over een groot aantal dochter-BV’s van Spaar Select het faillissement uitgesproken. In alle gevallen betrof het voormalige (franchise-)vestigingen, veelal onder de naam Findi, die niet meer actief waren, maar wel schulden hadden. De omgevallen Tilburgse en Leidse kantoren waren echter nog wel actief.
Spaar Select zelf zegt dat BV’s zijn omgedoopt tot Findi, omdat publiciteit over de faillissementen de bedrijfsnaam in een negatief daglicht zou stellen. “De directie achtte het noodzakelijk de medewerkers van Spaar Select te beschermen tegen een mogelijk nieuwe stroom negatieve berichten met betrekking tot faillissementen. Zij werken momenteel immers met nieuw elan en onder een nieuw management aan de herpositionering van de organisatie en het herstel van de resultaten. Onnodige negatieve berichtgeving over ‘hun’ bedrijf is daarbij niet wenselijk.” Er zijn nu nog drie vestigingen: in Rhenen, Venlo en Zwolle.
Geen nieuwe naam
Volgens geruchten zou Spaar Select aansturen op een faillissement, waarna onder de naam Marq een doorstart gemaakt zou worden. Achterliggende reden zou zijn dat daarmee schadeclaims van leasebeleggers ontlopen kunnen worden.
Inschrijvingen in het handelsregister lijken de naamswijziging te bevestigen. De pas opgerichte vennootschap M-Distributie, die ook Marq als handelsnaam heeft geregistreerd, heeft hetzelfde adres als het hoofdkantoor van Spaar Select en dezelfde bestuurder: Robert van den Broek.
Desondanks zegt Spaar Select gewoon onder de huidige naam door te gaan. “De plannen van Spaar Select zijn niet aan verandering onderhevig”, laat de directie weten. “De geruchten als zou Spaar Select haar naam wijzigen, zijn niet correct. Er zijn nu nog drie verkoopkantoren actief, die net als vele collega-assurantietussenpersonen proberen met al hun inzet het hoofd boven water te houden en de moeilijkheden te overwinnen.”
België
De Belgische tak van Spaar Select (twaalf medewerkers) is failliet verklaard. Aegon liet enkele maanden geleden nog beslag leggen op de rekeningen van het bedrijf, omdat het nog enkele miljoenen aan provisie tegoed zegt te hebben van Spaar Select. Die provisie heeft betrekking op het KapitaalPlan, in België verkocht door MoneyMaxx, de buitenlandse variant van Spaarbeleg.
Spaar Select België zou klanten vorig jaar hebben geadviseerd om het plan te beëindigen, omdat Aegon de voorwaarden had veranderd. De gemaakte provisieafspraken voorzien echter in het terugstorten van provisie bij voortijdige beëindiging van contracten.

Reageer op dit artikel