nieuws

Aantal hypotheekgaranties daalt

Archief

Het aantal hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is vorig jaar gedaald tot circa 90.000 (120.000), meldt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De borgtochtpremie is per 1 januari verhoogd.

De daling (25%) is sterker dan de verwachte daling van het totaal aantal nieuwe woninghypotheken in 2007: die komt, met de cijfers over de maand december nog voor de boeg, voorlopig uit op 15%.
In totaal zijn nu 937.000 hypotheken afgedekt met NHG voor een totaalbedrag van _ 95 mld. Het WEW heeft _ 435 mln in kas om verliezen uit gedwongen woningverkopen te vergoeden.
Hogere premie
Een plus noteerde het waarborgfonds bij het aantal gedwongen verkopen van met NHG gefinancierde woningen dat verlies opleverde: dat steeg met ruim 20% tot 966 (796). Door de gestegen verliesdeclaraties is de borgtochtpremie voor de garantie per 1 januari verhoogd tot 0,45% (0,40%).
“De verliezen concentreren zich sterk aan de onderkant van de doelgroep”, aldus WEW-directeur Karel Schiffer, die een onevenwichtige spreiding van de risico’s constateert. Zo zijn de regio’s Rotterdam, Den Haag, Venlo, Sittard-Geleen en Kerkrade samen goed voor 62% van het verliesbedrag, terwijl daar 18% van alle hypotheekgaranties zijn verstrekt.
De veertig zogeheten Vogelaarwijken, die van het ministerie van Vrom extra geld krijgen om de leefbaarheid in de eigen wijk te verbeteren, leveren een derde van het totale verliesbedrag op, terwijl daar 6% van alle hypotheekgaranties is verstrekt.
Appartementen (aandeel in verliesbedrag 60%, aandeel in NHG’s 20%) blijken gemiddeld een hoger verliesbedrag op te leveren, terwijl het hypotheekbedrag doorgaans lager is dan bij eengezinswoningen.

Reageer op dit artikel