nieuws

Aantal fraudemeldingen gestegen

Archief

Het Fraudeloket Verzekeringsberijf (Verbond van Verzekeraars) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 667 fraudemeldingen ontvangen, 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste meldingen (196) hadden betrekking op de branche Motorrijtuigen. “De stijging van het aantal fraudemeldingen wil niet zeggen dat de fraude zelf ook is toegenomen”, aldus Bart Rijper, hoofd van het Fraudeloket bij het Verbond.

Toch onderkent Rijper dat het aantal meldingen in de afgelopen twee kwartalen behoorlijk hoog is. In het vierde kwartaal van 2004 werd een record van 728 meldingen bereikt, terwijl het record daarvoor rond de 500 lag. Rijper: “Het eerste kwartaal van dit jaar is met 667 meldingen opnieuw een flinke uitschieter, waarvoor we niet direct concrete oorzaken hebben”.
Opvallend is volgens Rijper het hoge aantal fraudemeldingen (bijna eenderde van het totaal) dat betrekking had op verzwijging. Dit kwam vooral voor in de branches Motorrijtuigen en Rechtsbijstand. Bij zes zaken werd, gelet op de ernst van de situatie, de assistentie ingeroepen van het Fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie. Eén zaak betrof een intermediairfraude en werd overgedragen aan de Fiod-ECD.
 
 

Reageer op dit artikel