nieuws

Aantal examenkandidaten bij SEFD weer fors gedaald

Archief

Het aantal examenkandidaten bij de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) is in het boekjaar 2004-2005 met bijna 10% gedaald van 19.883 tot 17.976.

De daling komt niet onverwacht. In het vorige boekjaar werd al aangegeven dat de toen geringe daling een incident zou blijken te zijn. De forse daling nu wordt onder meer toegeschreven aan de verlate invoering van de WFD.
Een andere reden voor de daling is de stelselwijziging in de zorg. Hierdoor kwamen de bestaande opleidingsactiviteiten stil te liggen en werden er nauwelijks meer zorgexamens afgenomen. Van 1.461 kandidaten in 2003-2004, zakte het aantal naar 634 (-54%) in 2004-2005.
Verlies
Het boekjaar is door het exameninstituut met een negatief resultaat afgesloten, waardoor ook de algemene reserve is afgenomen. Als oorzaak wordt genoemd de combinatie van een verdere daling van het aantal examenkandidaten met omvangrijke investeringen in het opzetten van vragenbanken. De omzet uit reguliere examens daalde met 5,6% tot _ 2,2 mln, de omzet uit maatwerkproducten steeg met 35%. In de ontwikkeling van de vragenbanken voor WFD-examinering is _ 150.000 geïnvesteerd.
Vragenbanken
Het exameninstituut heeft besloten om voor alle WFD-onderdelen examens te gaan aanbieden. ADaaronder zijn ook examens waarvan verwacht kan worden dat de vraag beperkt zal blijven, zoals voor Beleggen Zwaar en Volmacht@, aldus het exameninstituut. De nieuwe WFD-examens worden uitsluitend elektronisch aangeboden. Hiervoor zijn vragenbanken ontwikkeld. Ter ondersteuning is een externe projectmanager ingeschakeld en zijn externe auteurs ingehuurd.
In het verslagjaar zijn alle modules van het diplomaprogramma Levensverzekering gedigitaliseerd. Verder is een start gemaakt met het omzetten van de examens voor de modules Verzekeringspraktijk, Motorrijtuigverzekering en Schadebehandeling en Variaverzekering. Het exameninstituut streeft ernaar om ook de overige examens, zoals Assurantiebemiddeling A en Brandverzekering en Transportverzekering te digitaliseren. AWij ondernemen echter pas actie, totdat meer duidelijkheid is over de exacte positie van de A-examens in relatie tot het WFD-deskundigheidsbouwwerk en de ontwikkeling rondom het studiemateriaal voor Brand en Transport@, aldus de SEFD.
Fischer versterkt SEFD
Eric Fischer, tot 1 maart van dit jaar directeur van het Verbond van Verzekeraars, adviseert vanaf die datum het exameninstituut. Hij gaat zich onder meer richten op het versterken binnen de bedrijfstak van de cultuur waarbij periodiek op objectieve wijze de deskundigheid van functionarissen wordt vastgesteld.
De SEFD is blij met zijn komst. AHij beschikt over de zeldzame combinatie van kennis als docent én kent als geen ander de actuele dossiers waarmee de financiële markt te maken heeft@, aldus SEFD-directeur Jan Janse.

Reageer op dit artikel