nieuws

Aantal autodiefstallen vorig jaar afgenomen

Archief

Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 8,5% afgenomen, zo blijkt uit de cijfers van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Werden in 1995 nog 35.654 gestolen, vorig jaar bedroeg het aantal autodiefstallen 31.711. Op spectaculaire prijsdalingen van autoverzekeringen moet echter niet worden gerekend.

Het ministerie van Justitie schrijft de terugval van het aantal gestolen auto’s voor een belangrijk deel toe aan de inspanningen van de stuurgroep Autocriminaliteit, waarin de ANWB, de Bovag, de RAI, het Verbond van Verzekeraars en diverse overheidsinstanties samenwerken. Het wordt autodieven door startonderbrekers steeds moeilijker gemaakt een auto te ontvreemden. Omdat bovendien de vermissing veel sneller landelijk bij het VAR wordt geregistreerd (binnen twee uur), neemt het risico voor de dader om alsnog gepakt te worden sterk toe.
De stuurgroep Autocriminaliteit verwacht een verdere terugdringing van het aantal gestolen auto’s door het inbouwen van startonderbrekers te stimuleren en door informatie-uitwisseling tussen Europese landen.
Het Verbond van Verzekeraars denkt niet dat de maatschappijen nu meteen de prijs van de autopolis zullen verlagen. “Diefstal is een onderdeel van de cascoverzekering. Van alle verzekerde cascoschade maakt ontvreemding van auto’s maar zo’n 20% uit. Als de diefstal met 8,5% terugneemt, dan blijft dat toch maar een fractie van het totale cascobedrag”, aldus een woordvoerder. “Het is natuurlijk een zaak van de verzekeraars, maar ze zullen ook laten meespelen dat ze juist in de autobranche de afgelopen jaren in de rode cijfers belandden.”
Nieuwe auto’s moeten sinds 1 januari van dit jaar voorzien zijn van een startonderbreker. Een aantal verzekeraars stimuleert de inbouw van een startonderbreker in een auto met bouwjaar 1996 of ouder door korting te geven op de aanschaf en installatie van het diefstalbelemmerende apparaat. Andere maatschappijen eisen de aanwezigheid van een startonderbreker of andere SCM-goedgekeurde beveiligingsmaatregelen bij bepaalde typen auto’s.
Hoewel de meeste autodiefstallen nog steeds in de vier grote steden plaatsvinden, toonden ook deze diefstalgevoelige locaties een opmerkelijke afname van het aantal diefstallen. De regio Amsterdam-Amstelland gaf een teruggang van autodiefstal met 21,7% te zien; in Rotterdam-Rijnmond werden 24,3% minder auto’s gestolen. Alleen de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg en de regio Twente hadden met een stijging van het aantal gestolen auto’s te kampen.

Reageer op dit artikel