nieuws

Aansprakelijkheidspolis Aon voor non-profitorganisaties

Archief

Aon introduceert, onder de naam ‘Non-profitverzekeringen.nl’, een via internet te sluiten aansprakelijkheidspolis voor bestuurders van sportverenigingen en organisaties op het gebied van cultuur en welzijn.

De nieuwe verzekering biedt dekking voor de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurder in verband met vermeend of gebleken foutief handelen. De non-profitsector in ons land telt ruim 250.000 stichtingen en verenigingen en is met ongeveer 800.000 werknemers – vrijwilligers en betaald – de grootste werkgever van ons land.
Aanspraken of vermeende aanspraken komen vaak voort uit onwetendheid of onzorgvuldigheid. Naarmate de belangen waarmee non-profitorganisaties te maken krijgen steeds groter worden, neemt ook de omvang van claims toe. De bestuurder kan in zijn privé-vermogen worden aangesproken als hij wettelijke verplichtingen niet nakomt. Ook kan hij onbevoegd namens de organisatie contractuele afspraken aangaan die deze organisatie niet kan nakomen en waarvan derden financiële schade ondervinden. Deze schade kan al snel enkele tienduizenden euro’s bedragen.
Regelgeving
Bert Radder, directielid Aon Nederland: “Sportbestuurders worden geconfronteerd met steeds meer regelgeving omtrent hun vereniging, zoals fiscale regelgeving en de Warenwet. Van een bestuurder wordt verwacht dat hij op de hoogte is van al deze regels en dat hij ze correct toepast. Maar door de uiteenlopende voorschriften en de voortdurende wijzigingen is het vaak lastig om hier grip op te krijgen. Het aansprakelijkheidsrisico verdient dus serieuze aandacht, want in het uiterste geval is de continuïteit van een vereniging of stichting in het geding”.
Rechtsbijstand
Non-profitverzekeringen.nl is primair bedoeld voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal van maximaal e 5 mln. De dekking begint bij e 250.000 en kan lopen tot e 500.000. Ook de kosten van rechtsbijstand zijn meeverzekerd. Juridische procedures als gevolg van aanspraken op vermeende schade zijn daarmee gedekt. De premie, vanaf e 150 per jaar, geldt voor het hele bestuur van een vereniging of stichting, ongeacht het aantal bestuursleden. De polis kan via de website www.non-profitverzekeringen.nl worden gesloten.
Te groot risico
Een aantal instanties in de non-profitsector kan niet terecht bij Non-profitverzekeringen.nl, omdat de aard van het risico te groot is en ook het balanstotaal hoger ligt dan de grens van e 5 mln. Dit geldt onder meer voor ziekenhuizen, zorginstellingen, pensioenfondsen en woningbouwverenigingen. Voor deze instanties is een maatwerkoplossing de aangewezen weg.

Reageer op dit artikel