nieuws

Aansprakelijkheid toezichthouders in kaart gebracht Er is geen

Archief

reden voor bijzondere bezorgdheid als het gaat om de omvang van het aansprakelijkheidsrisico van toezichthouders

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Aansprakelijkheid van Toezichthouders’, dat minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Donner komt nog met een beleidsreactie. Het onderzoek is op verzoek van Donner uitgevoerd door het British Institute of International and Comparative Law, onder leiding van Cees van Dam. Reden voor het onderzoek vormt het grote financieel risico dat met aansprakelijkheid gemoeid is, zeker als toezichthouders vaker aansprakelijk worden gesteld. Dit risico plaatst toezichthouders voor een dilemma: te veel toezicht kan leiden tot aansprakelijkheid, maar te weinig eveneens. De cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or en andere gebeurtenissen hebben de vraag opgeroepen of de overheid deze had kunnen voorkomen door beter toezicht en door betere handhaving van de regels. Ook is de vraag gesteld of de overheid als toezichthouder voor de ontstane schade aansprakelijk kan worden gehouden. Landenrapportages Het rapport omvat een beschrijving van de huidige stand van zaken in Nederland en een verkenning van de mate waarin toezichthouders tot op heden daadwerkelijk aansprakelijk zijn gesteld. Daarnaast is via landenrapportages onderzocht hoe de aansprakelijkheid van toezichthouders in België, Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en Italië is vormgegeven en wat daar als voor- en nadelen daarvan worden ervaren. De conclusie van de onderzoekers is, dat er op dit moment geen reden is voor bijzondere bezorgdheid als het gaat om de omvang van het aansprakelijkheidsrisico van toezichthouders. Uit de gesprekken die met toezichthouders zijn gevoerd, blijkt dat deze conclusie breed wordt gedragen. Terughoudend De rechtspraak stelt zich terughoudend op en vergt van een toezichthouder niet meer (maar ook niet minder) dan dat hij zich als een redelijk handelend toezichthouder gedraagt. Dit betekent dat de norm die de rechtspraak hanteert niet veel verschilt van de eigen kwaliteitsnormen van de toezichthouders. Hoewel de huidige situatie geen reden geeft tot zorg, is er volgens de onderzoekers wel reden om alert te zijn. Het onderzoek bevat vijf aanbevelingen om het aansprakelijkheidsrisico (verder) te reduceren, waaronder het pleidooi om gedurende een aantal jaren de ontwikkelingen in de gaten te houden, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd. Het rapport is beschikbaar op www.wodc.nl.

Reageer op dit artikel