nieuws

Aanpassing WIA

Archief

De WGA-uitkering wordt volgend jaar aangepast.

Door de aanpassing van de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten wordt het ook voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon financieel interessant om aan de slag te gaan. Met deze aanpassing wordt een onbedoeld effect van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet weggenomen, schrijft De Geus in een brief aan de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer.
Met de aanpassing, die per 1 januari 2007 zal ingaan, wordt bereikt dat ook loonverlies boven het maximum dagloon (_ 43.848 op jaarbasis) meetelt bij de bepaling van de verdiencapaciteit.

Reageer op dit artikel