nieuws

Aanhoudende kritiek op ‘zelfstandigenmaatregel’

Archief

Zelfstandigen in een man/vrouw-vennootschap die volgens de ‘zelfstandigenmaatregel’ ziekenfondsverzekerd zijn, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. De maatregel staat voorts ter discussie voor starters.

De verplichte overstap van de particuliere ziektekostenverzekering naar het ziekenfonds, is voor vele zelfstandigen geen financiële verbetering. Dit geldt onder andere voor echtparen in een zogenaamde man/vrouw-maatschap en een man/vrouw-vennootschap onder firma . Degenen van hen die zich begin van dit jaar bij het ziekenfonds moesten verzekeren, krijgen via de fiscus een eenmalige overbruggingscompensatie van bijna f 500. Dit is vastgelegd in de zogenoemde ‘Veegwet’ die nu bij de Raad van State ligt.
De maatregel is genomen op aandringen van de middenstanders- en landbouwersorganisaties MKB en LTO. Zij verwachten dat zo’n 30.000 zelfstandigen voor de compensatie in aanmerking komen. Starters
Het Tweede-Kamerlid Van Blerck-Woerdman (VVD) heeft minister Borst onlangs gevraagd of zij de ‘zefstandigenmaatregel’ wil aanpassen voor startende ondernemers. Aanleiding was de uitspraak van het gerechtshof Arnhem die oordeelde dat genoemde regeling voor starters “tot een uitkomst kan leiden die niet overeenkomt met het doel van de wet”. Het gerechtshof vernietigde een beschikking van de belastingdienst, omdat deze (zoals bij starters gebruikelijk) was gebaseerd op één inkomenstoetsjaar (in plaats van drie jaar). Het gerechtshof vond dat bij een startende ondernemer ook moet worden gekeken naar het inkomen in loondienst dat voorafging aan het ondernemerschap.

Reageer op dit artikel