nieuws

Aandelenprodukt Aefin voor het intermediair

Archief

Het Amstelveense marketingbureau in vermogensplanning Aefin heeft een beleggingsproduct in aandelen op de markt gebracht in samenwerking met SNS Bank en Bank MeesPierson. Het product wordt afgzet via het intermediair.

Het Aefin’s Vermogensplan IV (versie III werd eerder uitgebracht) biedt de afnemer de mogelijkheid om zes jaar te beleggen in een pakket aandelen van ABN Amro, ING, Dordtsche Petroleum en KPN. Jaarlijks wordt er dividend uitgekeerd in contanten (na aftrek van 25% belasting) of in agio-stockdividend (belastingvrij).
Het risico van koersverlies wordt afgedekt door een put-optie via Bank MeesPierson die garandeert dat na zes jaar in elk geval de aankoopprijs van de aandelen kan worden teruggestort. Eventuele koerswinst na zes jaar wordt verhoogd met 30% dankzij de uitkering van een call-optie. De kosten van de opties zijn gelijk aan de opbrengst van het agio-stockdividend gedurende zes jaar, zegt Aefin-directeur Jan Bonder (50).
De minimum inleg is f 25.000 of meer met een veelvoud van f 5.000. Deelname wordt mogelijk door het openen van een effectenrekening bij SNS Bank. Deze bank verzorgt de aan- en verkoop van aandelen en het administratieve beheer van de aandelenportefeuille. De afnemer heeft de vrijheid om tussentijds te kiezen voor een eigen beleggingsstrategie.
Boete en kosten
Bij beëindiging van het contract voordat de looptijd van zes jaar is verstreken, wordt een boete geheven van 0,05% per maand (0,6% per jaar) over de inleg. De emissiekosten bedragen 2,5% over de inleg en de aan- en verkoopkosten van de aandelen 0,7% over de inleg. De (fiscaal aftrekbare) beheerskosten zijn f 245 per jaar.
De effectenrekening en de aandelenportefeuille kunnen worden beleend voor 100%, respectievelijk 70% van de waarde op basis van een effectenkrediet. De variabele rente van dit krediet bedraagt nu 6,25% per jaar.
De provisie voor het intermediair bedraagt 2,5% van het ingelegde bedrag en wordt ineens uitgekeerd zonder terugboekingsrisico.
Volumegaranties
Aefin is een zelfstandig marketingbureau, opgezet door het advieskantoor in sparen en vermogensplanning Interleven, dat eveneens eigendom is van Bonder.
Hij zegt dit label te hebben gekozen om ontwikkeling en distributie van bancaire producten mogelijk te maken. “Om bancaire producten binnen handbereik van het intermediair te brengen, moeten volumegaranties worden afgegeven. Beneden f 50 mln belegd vermogen kom je bij bank MeesPierson niet makkelijk binnen. Voor een tussenpersoon is zo’n productie nauwelijks haalbaar, dus moet je kiezen voor samenwerking.”
Volgens Bonder zijn 120 assurantiekantoren inmiddels remissier (=aanbrenger van klanten) van Aefin. Gezamenlijk zouden zij in de eerste maanden van dit jaar f 17 mln aan belegd en gefinancierd vermogen hebben aangebracht.
Om het geprognotiseerde belegde vermogen van f 80 tot f 100 mln per eind dit jaar te kunnen realiseren, zullen er volgens Bonder meer assurantiekantoren bij moeten komen. “Ik verwacht uiteindelijk op een aantal van 150 tot 175 kantoren uit te komen.”
Jan Bonder: “Aefin brengt beleggingsproducten binnen het handbereik van het intermediair.”

Reageer op dit artikel