nieuws

Aandeel intermediair slinkt in concern Delta Lloyd Nuts Ohra

Archief

Het aandeel van tussenpersonen in de verzekeringsomzet van het concern Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) neemt af. Vorig jaar daalde het intermediairaandeel in de premie-omzet van 76% naar 68%. Worden Nuts en Ohra over een geheel jaar geconsolideerd, dan resteert nog 60%.

Uitgaande van de door DLNO gepresteerde jaarcijfers zal het aandeel nog verder slinken. De premiegroei groeit via het directe kanaal namelijk harder dan via het intermediaire kanaal. De tussenpersonendivisie zou – als Nuts en Ohra op jaartotalen worden geconsolideerd – vorig jaar een premie-inkomen van f 4.688 (4.440) mln hebben geboekt, een groei van 5,6%. De direct-writers Ohra en Nationaal Spaarfonds zijn goed voor f 1.485 (1.324) mln premie en groeien daarmee met 12%. De resterende omzet wordt vooral geleverd door Berlinische Leben: f 1.268 (1.136) mln premie (+12%).
Bestuursvoorzitter Hans-Eric Jansen voorziet in de tussenpersonendivisie geen acquisities. Het bedrijf zal onder het label Delta Lloyd autonoom moeten groeien. De naam Nuts zal alleen nog voor ziekenfondsverzekeringen worden gebruikt. De particuliere ziektekostenverzekeringen en de schadeverzekeringen (de voormalige schadeportefeuille van General Accident) krijgen het Delta Lloyd-stempel. Jansen ontkent dat de naam Nuts op termijn uit de concernnaam verdwijnt.
Het directe kanaal wordt een Ohra-aangelegenheid. De producten van Nationaal Spaarfonds worden aan het Ohra-assortiment toegevoegd. Naar verwachting zal ook de naam Nationaal Spaarfonds sneuvelen; vorig jaar werd het label Noord-Braband al uit de markt gehaald.
Schadeverlies
Uit schadeverzekeringen haalde DLNO vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 1.267 (1.167) mln, vrijwel volledig afkomstig van werkmaatschappij Delta Lloyd Schade. De premiegroei van 9% is grotendeels afkomstig uit autoverzekeringen, f 436 (387) mln, en uit de branche Ongevallen/Ziekte, f 138 (114) mln.
De resultaten zijn minder florissant. Delta Lloyd Schade leed vorig jaar een verlies van f 18,3 mln. “Er is een ongelukkige trend in aansprakelijkheid en letselschades, met name whiplash”, luidt de toelichting van Jansen. “Meer en hogere claims. We hebben additionele reserveringen moeten treffen, onder meer omdat oude letselschades hoger blijken uit te vallen en oude dossiers worden heropend. Premieverhogingen zijn onafwendbaar.”
In het verslagjaar waren de ziekteverzuimpolissen eveneens verliesgevend; maatregelen zijn daar al eerder getroffen.
Nuts: f -60 mln
In het laatste kwartaal van 1999 droeg zorgenkind Nuts voor het eerst – negatief – bij aan het resultaat van het concern. Het verlies zou zo’n één miljoen euro bedragen, oftewel f -2,2 mln. Het totale verlies over 1999 is volgens DLNO-bestuurslid Niek Hoek uitgekomen op ongeveer f 60 mln, na een verlies van f 110 mln in 1998.
“We verwachten dat Nuts dit jaar weer in de zwarte cijfers terecht komt.” Daartoe zullen onder meer collectieve ziektekostencontracten waar nodig nog verder worden gesaneerd, opdat in dat segment een nettorendement van 2% wordt bereikt. Verder moeten de beheerskosten met 25-30% naar beneden. Gedwongen ontslagen zullen er niet vallen.
Exacte jaarcijfers zijn volgens Hoek niet te kunnen geven omdat de Nuts/Ohra-cijfers vanaf oktober op andere grondslagen zijn gebaseerd. Duidelijk is wel dat die omslag een verwoestend effect heeft gehad op het eigen vermogen van Nuts. Dat slonk van f 920 mln tot f 585 mln. “Onze grondslagen zijn wat conservatiever”, is de nonchalante reactie op het papieren waardeverlies van f 335 mln, veroorzaakt door afboeking van goodwill, directe afschrijving van software en extra voorzieningen. “De soliditeit van een verzekeraar blijkt niet zozeer uit het eigen vermogen, maar uit de technische voorzieningen. Daar was niets mis mee”, verzekert bestuursvoorzitter Jansen. “Trouwens, het eigen vermogen van Delta Lloyd Nuts Ohra is vorig jaar gestegen van f 3,9 mld tot f 5,2 mld.
Leven
De omzet levensverzekeringen kwam vorig jaar uit op f 4.277 (3.757) mln, waarvan f 353 (307) mln via Ohra (+15%) en f 2.595 (2.367) mln via Delta Lloyd (+9,6%). Het collectieve bedrijf van Delta Lloyd Leven boekte 18% premiegroei tot f 1.312 mln; het individuele bedrijf ging 2% omhoog tot f 1.283 mln.
De levensverzekeraar is daar niet tevreden over. “Een dubbelcijferige groei van premie-omzet wordt voor 200 zeker haalbaar geacht.” Speerpunt daarin is het Delta Life-product; de universal-lifepolis kent inmiddels een semi-collectieve variant, de Delta Life Mantel. Verder verwacht Delta Lloyd Leven veel omzetheil van aan hypotheken gebonden polissen en beleggingsverzekeringen. Delta Lloyd Nuts Ohra Nederland 1999 1998 % verschil brutopremie Leven 2.988 2.621 +14% wv. individueel 1.676 1.500 +12% collectief 1.312 1.121 +17% brutoresultaat 531 470 brutopremie Schade 1.267 1.166 +9% wv. ongevallen/ziekte 138 114 +20% motorrijtuigen 436 387 +13% transport 84 88 -5% brand 460 436 +5% aansprakelijkheid 127 122 +4% overig 24 20 +21% technisch resultaat Schade -18,3 -3,1 wv ongevallen/ziekte 8,8 22,3 motorrijtuigen -49,8 -24,0 transport 10,4 8,4 brand 20,9 -5,5 aansprakelijkheid -18,1 -4,2 overig 9,5 0 brutopremie Zorg 306 – technisch resultaat -5,2 – bedragen x f mln, Nuts en Ohra zijn alleen in het laatste kwartaal van 1999 geconsolideerd.
Fusie CGU
Commercial General Union (CGU), houdster van 100% van de aandelen van Delta Lloyd Nuts Ohra, wil fuseren met een andere Britse verzekeraar Norwich Union. Het nieuwe concern zou een gezamenlijk premie-inkomen van f 90 mld bereiken en een belegd vermogen van f 680 mld. Het zou daarmee de zevende verzekeraar van Europa worden. Twee jaar geleden fuseerde Coomercial Union nog met General Accident. Volgens Hans-Eric Jansen heeft de nieuwe fusie geen gevolgen door het Nederlandse bedrijf.
Roos niet in DLNO-bestuur
Het is zo goed als zeker dat voormalig Nuts/Ohra-topman Thom Roos geen zitting neemt in de raad van bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra. Roos legde oktober vorig jaar zijn leidende functie bij Nuts/Ohra neer om een sabbatical leave te nemen en besloot die per 1 januari voor onbepaalde tijd te verlengen. Zijn nog altijd vacante stoel in de raad van bestuur van DLNO wordt momenteel waargenomen door de eveneens van Ohra afkomstige Guus Kullberg. DLNO wil het vertrek van Roos nog niet officieel bevestigen; Roos zelf geeft geen commentaar.
Teakhout-avontuur kost Ohra f 70 mln
Van de ruim tienduizend mensen die vorig jaar nog beschikten over een Teakwood Rendementspolis van Ohra zijn er momenteel nog minder dan honderd over. De helft van de mensen heeft de polis afgekocht, de rest heeft gekozen voor voortzetting in de Doorgroei Polis van Ohra. De totale voorziening die Ohra hiervoor heeft moeten treffen heeft een omvang van ongeveer f 70 mln.

Reageer op dit artikel