nieuws

Aanbieders consumptief krediet verhogen rentetarieven fors

Archief

In navolging van de verhoging van de wettelijk maximum rente voor consumptief krediet is het overgrote deel van de aanbieders per 1 december jl. ertoe overgegaan de tarieven te verhogen. De rente-aanpassingen zijn in de meeste gevallen gelijk aan de verhoging (0,7%) van de maximum tarieven. Een enkeling komt daar zelfs bovenuit.

Uit een periodiek onderzoek onder ruim 30 financiële instellingen, blijkt dat de tarieven voor de persoonlijke lening en het doorlopend krediet, uitgaande van een theoretische looptijd van 60 maanden, een stuk hoger zijn geworden. De verhogingen variëren over het algemeen van 0,4% tot 0,7%. Amev heeft de tarieven voor de persoonlijke lening en het doorlopend krediet van f 50.001 zelfs verhoogd met 0,9%.
Enkele instellingen hebben al hun tarieven niet verhoogd, waardoor zij tot de goedkoopste aanbieders behoren. Dat zijn Arenda (nieuw in dit overzicht), Ohra, en CDK Bank. Uit het overzicht zijn verdwenen Vezeno Financieringen en Staten Bank, die zijn opgegaan in Avéro Financieringen. DSB Voorschotbank heeft zijn tarieven niet opgegeven.
Overigens laat het zich raden hoe groot de rentemarges voor financiële instellingen op het consumptief krediet zijn als Rabobank Financieringen personeelskortingen kan geven van 3,56%, resp. 3,54% op persoonlijke leningen en doorlopend krediet.
Persoonlijke lening
Persoonlijke leningen tot f 6.000 zijn het goedkoopst bij Arenda (11,9%). Het verschil met de overige aanbieders kan verder oplopen door het systeem van rentekorting dat Arenda hanteert. De maximum korting na vier jaar is 0,5%. SNS-dochter Centrale Volksbank en Ohra komen met 12,5% resp. 12,8% het dichtst in de buurt van de tarieven van Arenda. Bij bedragen van f 50.001 is de keuze iets groter. Weliswaar is Arenda weer de goedkoopste aanbieder (10,2% excl. rentekorting), maar Ohra en VSB-dochter CDK Bank (beide 10,3%) blijven daar niet ver vanaf. De grote(re) instellingen bieden een half procent hoger: Avéro, CSB (ING), Direktbank, Eurofintus (Finata), en Postbank elk 10,7%, Crediet Maatschappij De IJssel (IDM) 10,8%, en Amev, NMS, NN Financiële Diensten, Rabobank, Vola, en VSB elk 10,9%. Het wettelijke maximum tarief voor kredieten van f 50.001 wordt berekend door Alcredis, IDM, Finata, Levob, Midden Nederland, Nationale Volksbank, Ribank, en Welvaert. Voor bedragen tot f 6.000 komen daar Amev en Interbank nog bij.
Doorlopend krediet
Het doorlopend krediet blijft het goedkoopst bij direct writer Ohra. Zowel voor kredieten tot f 6.000 als f 50.001 scoort Ohra 10%. Arenda komt daar 0,2% hoger uit, maar kan door zijn rentekorting van maximaal 0,5% ruim beneden de tarieven van Ohra komen. Centraal Beheer en AVCB Bank bieden voor beide categorieën doorlopend krediet 10,4%. CDK Bank doet dat ook, zij het alleen voor bedragen van f 50.001. Voor kredieten tot f 5.000 is de rente bij deze VSB-dochter een stuk hoger: 13,4%.
Het wettelijke maximum tarief voor leningen van 50.001 wordt geoffreerd door Alcredis, Levob, Midden Nederland (Finata), Nationale Volksbank (ING), Ribank, en Welvaert (ING). Voor kredieten tot f 6.000 komen daar nog bij: IDM, Finata, (beide ABN Amro), NN Financiële Diensten en Vola (beide ING).
Overzicht
Uitgaande van een consumptief krediet van f 5.001, resp. f 50.001 met een theoretische looptijd van 60 maanden, bieden de 31 financiële instellingen de volgende rentetarieven aan voor een persoonlijke lening (PL) en een doorlopend krediet (DK): / 5.001 / 50.001 PL/DK in % PL/DK in % ABN Amro 13,6/13,0 11,1/11,0 Alcredis 15,1/15,7 12,6/12,9 Amev* 15,1/15,4 10,9/10,9 Arenda 11,9/10,2 10,2/10,2 Avéro Fin.* 13,6/13,6 10,7/11,1 CB/AVCB Bank 13,8/10,4 11,1/10,4 CDK Bank 13,5/13,4 10,3/10,4 CMV Bank 14,3/14,0 11,1/11,3 CSB Fin.* 14,1/14,7 10,7/10,92 CVB* 13,0/11,4 11,2/11,0 Defam* 14,3/13,5 11,0/11,0 De IJssel* 13,2/13,6 10,8/11,0 Direktbank* 13,4/13,5 10,7/11,0 Eurofintus* 13,2/14,9 10,7/11,0 Finata Bank* 15,1/15,7 12,6/11,7 IDM Bank* 15,1/15,7 12,6/11,7 ING Bank 13,6/13,2 11,3/11,02 Interbank* 15,1/13,9 11,0/11,4 Levob* 15,1/15,7 12,6/12,9 Midden Ned.* 15,1/15,7 12,6/12,9 NNFD* 14,3/15,7 10,9/11,0 NVB* 15,1/15,7 12,6/12,9 NMS 14,3/14,1 10,9/11,02 Ohra1 12,8/10,0 10,3/10,0 OV Bank* 14,4/13,6 10,7/10,7 Postbank 13,2/12,0 10,7/10,8 Rabo Fin. 13,5/12,4 10,9/11,0 Ribank 15,1/15,7 12,6/12,9 Vola* 14,3/15,7 10,9/11,5 VSB Bank 13,4/12,3 10,9/11,0 Welvaert* 15,1/15,7 12,6/12,9 (copyright Electronic-Mail Multi-mix Hillegom) * Dit zijn allemaal intermediair-maatschappijen 1 Ohra biedt een persoonlijke lening aan vanaf f 6.000 2 Deze aanbieders hanteren deze percentages voor kredieten tot f 50.000

Reageer op dit artikel