nieuws

A-sociale stunt

Archief

Tweede-Kamerlid Jan Marijnissen is boos op Legal & General

De SP-politicus vindt dat de levensverzekeraar de solidariteit in het verzekeringsbedrijf uitholt door hogere inkomensgroepen en vermogende particulieren gemiddeld 30% lagere risicopremies in rekening te brengen. ‘Beschamend’, noemt Marijnissen deze dreigende tweedeling. Veel valt af te dingen op de geruchtmakende premieverlaging, bijvoorbeeld ten aanzien van het moment van introductie. Waarom wacht een maatschappij die vanaf haar vliegende start in 1984 ,,een substantieel lager gemiddeld sterfterisico” constateert bij hogere inkomens, tot na de eeuwwisseling met een verlaging van de risicopremie? En waarom kunnen de hogere inkomens geen risicopolis sluiten, tegen het voorkeurstarief, met een verzekerd bedrag vanaf de keuringsgrens van drie ton? Zijn zulke rijke mensen dan ineens minder gezond? Verder is de visie van de verzekeraar uit maatschappelijk oogpunt niet te verkopen, omdat zij in wezen ‘a-sociaal’ is. De vraag is echter of verzekeraars zich anno 2000 nog laten afrekenen op sociale betrokkenheid dan wel uitsluitend op hun rekenkunst. ,,Verzekeraars zijn statistici, dus niet-discriminerend, en hebben per definitie geen sociaal gezicht”, zei een ‘debater’ over dit onderwerp in het tv-discussieprogramma Het Lagerhuis. De verlaging van risicopremies voor niet-rokers in de jaren tachtig door vier verzekeraars, waaronder Legal & General, bewijst zijn gelijk. Commotie bleef toen achterwege, al was de premieverlaging een regelrechte aanval op het toen nog breed aangehangen solidariteitsbeginsel. En wat te denken van de huidige ver doorgevoerde differentiatie in auto- en brandpremies? Ook daar geldt het credo ‘draagt elkanders lasten’ al lang niet meer! De tweedeling in risicopremie voor rijk en arm, is een nieuw voorbeeld van premiedifferentiatie die verzekeraars steeds meer toepassen in hun drang om de ‘krenten uit de pap’ te halen. En als die premiedifferentiatie ook wetenschappelijk onderbouwd is, is dat alleen maar mooi meegenomen. De oproep van Marijnissen dat uitholling van de solidariteit in het verzekeringsbedrijf moet worden voorkomen, komt feitelijk jaren te laat, maar kan desondanks aanzet zijn voor een fundamentele bezinning over de grenzen van de premiedifferentiatie. Die maatschappelijke discussie is hyperactueel nu de Britse overheid aan levensverzekeraars toestemming wil geven om kandidaat-verzekerden te laten onderwerpen aan DNA-onderzoek naar het risico van ernstig erfelijke aandoeningen. Zolang die discussie niet is gevoerd, blijven verzekeraars de grenzen van hun commerciële mogelijkheden opzoeken. Adjunct-directeur Arthur de Haan benadrukte in Het Lagerhuis dat Legal & General streeft naar meer premie-omzet. In dat licht bezien, is de actie een publiciteitsstunt om de naam van de verzekeraar op ieders lippen te krijgen. Dat minder bedeelde bevolkingsgroepen daarmee niet blij zijn, daar ligt Legal & General niet wakker van. Die behoren toch niet haar doelgroep! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel