nieuws

40 jaar Assurantieclub Kop van Noord-Holland

Archief

Assurantieclub Kop van Noord-Holland viert volgende week zijn veertigjarig bestaan. Het jubileumfeest vindt plaats op vrijdagavond 10 mei in Heiloo, na afloop van de algemene jaarvergadering van de Federatie van Assurantieclubs. In restaurant ’t Wapen van Heemskerk’ in Alkmaar zag Assurantieclub Kop van Noord-Holland op 16 januari 1956 het levenslicht. Een tienkoppig comité – met voorzitter H. Nijdam, secretaris C. de Jong en penningmeester M. Narsé – leidde de club, die voornamelijk streefde naar een goede vakopleiding. In 1956 schreven zo’n honderd leden zich in. Tegenwoordig heeft de club een stabiel ledental van vijfhonderd. Eén van de belangrijkste doelstellingen is nog steeds de goede vakopleiding. Samen met Assurantieclub Zaanstreek en de Kennemer Assurantieclub maakt de Kop van Noord-Holland gebruik van de Stichting Assurantie Vakopleiding Noord Holland (Savon). Daarnaast organiseert de club regelmatig lezingen en excursies (bijvoorbeeld in 1995 naar Lloyd’s in Londen). Veel bestuurlijke veranderingen onderging de club niet. Het beste voorbeeld is de huidige vice-voorzitter Jan Geuzebroek, die al 27 jaar een bestuursfunctie vervult. Op 10 mei is de jubilerende club – in ‘Motel Heiloo’ aan de Kennemerstraatweg te Heiloo – de gastheer van de jaarvergadering van de Federatie. Na afloop houdt de jubilaris een receptie (aanvang 18.30 uur) en een grote feestavond (aanvang 20.00 uur).

Het bestuur en de leden van de jubileumcommissie van Assurantieclub Kop van Noord-Holland. Staand (vlnr): voorzitter Paul Muller, Ary Dignum, Wim Tas, Jan Geuzebroek, Ton Kieftenburg en secretaris Hein Hiemstra. Zittend: Lex Halsema, penningmeester Rien van Regteren, Hans Bouterse, Ria Buur en Meindert Oudhuis.

Reageer op dit artikel