nieuws

2006: van WFD tot Woekerpolisaffaire

Archief

Het jaar 2006 kan worden gekwalificeerd als het jaar van de ‘W’. Aan het begin was de bedrijfstak vooral in de ban van de invoering van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en aan het einde werd de aandacht opgeëist door de zogeheten Woekerpolisaffaire. Tijd voor een terugblik op een aantal ontwikkelingen.

Alle assurantiebemiddelaars die eind 2005 geregistreerd stonden bij de SER (Wabb-register) dienden vóór 1 februari een WFD-vergunning aan te vragen. Zoals mocht worden verwacht, zou er een forse inkrimping van het aantal geregistreerden plaatsvinden. In het Wabb-register stonden nog heel wat niet-praktiserende diplomabezitters en waren er tal van dubbele registraties op grond van persoonlijke en rechtspersoonlijke inschrijving. Eindigde het Wabb-register bij de jaarwisseling met 20.086 inschrijvingen, bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam de teller per 1 februari op circa 11.000 vergunningaanvragen uit.
Zorgverzekering
Dit jaar bracht ook de komst van de nieuwe zorgverzekering, met grote verliezers aan de ene (vooral Agis) en grote winnaars (vooral Achmea) aan de andere kant. De algemeen verwachte drang naar verdere schaalvergroting kwam in de loop van het jaar nadrukkelijk tot uiting.
Nadat vier jaar geleden eerdere pogingen op niets waren uitgelopen, sijpelde begin februari het nieuws naar buiten dat de verzekeraars Univé en VGZ weer in gesprek waren gegaan om de mogelijkheid van een fusie te onderzoeken. In mei werd aangekondigd dat VGZ (inclusief IZA en Trias) daadwerkelijk zou gaan fuseren met het zorgverzekeringsbedrijf van Univé.
“De zorgverzekeraars Agis en Menzis fuseren nog dit jaar met de zorgtak van Delta Lloyd Groep”, berichtte AM medio juni. Deze combinatie zou, achter Univé-VGZ, in grootte de tweede zorgverzekeraar van ons land worden. Echter, als een donderslag bij heldere hemel kwam op 22 november naar buiten, dat de ledenraad van Menzis vrijwel unaniem het voorgenomen samengaan had verworpen.
De vorig jaar aangekondigde fusie tussen de regionale zorgverzekeraars DSW (Schiedam) en Azivo (Den Haag) werd afgelopen zomer afgeblazen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over een nieuwe centrale vestigingsplaats.
NN-captives uit NVA
Aan het hoofdstuk captive-kantoren werd in januari een nieuwe mijlpaal toegevoegd. Nadat AssurantieMagazine in december 2005 had onthuld dat NN-captives verplicht waren 60 tot 90% van de productie bij NN te sluiten, kwam de NVA voor het blok te staan.
Uiteindelijk werd besloten de betreffende NVA-leden de kans te geven terug te treden. Dat staat sjieker dan royeren.
Kruidvat
Velen in de branche fronsten eind januari de wenkbrauwen, toen bekend werd dat drogisterijketen Kruidvat in verzekeringen zou gaan. Zou het daar wel lukken waar financiële dienstverleningsactiviteiten bij onder meer Makro, C&A, Albert Heijn,C1000, Shell en de Bijenkorf niet brachten wat betrokkenen ervan hadden verwacht? Voorlopig timmert Kruidvat stevig aan de weg. Na de introductie van schadeverzekeringen van Proteq en doorlopend krediet van Royal Bank of Scotland, kwam de keten in november met een eigen zorgverzekering (van Ohra-huize).
Aanpak verzekeringsfraude
Begin februari presenteerde het Verbond van Verzekeraars het Deltaplan Aanpak Fraude. Er moet door verzekeraars worden afgerekend met de gedoogcultuur. De fraude0mvang werd geschat op ruim _ 630 mln per jaar. Begin 2007 wordt bekeken of de maatschappijen op schema liggen, met als doelstelling voor 2008: vertienvoudiging van de pakkans.
Weg met provisie!
NVA-voorzitter Bob Veldhuis zei begin februari in het congres van zijn organisatie, dat hij zo snel mogelijk afwil van het imago dat tussenpersonen ‘grootverdieners’ zijn. Maar de eventuele transparantie zou niet alleen de provisie moeten gelden. “Wij de billen bloot, dan de verzekeraars ook.” In juni, tijdens de algemene ledenvergadering, zei Veldhuis: “Laten wij gezamenlijk als branche op 31 december 2006 de meest beladen term ten grave dragen: provisie. Vanaf volgend jaar spreken we uitsluitend nog over de term beloning: adviesbeloning voor onze eerste kosten en zorgbeloning voor onze begeleiding gedurende het contract.” Van externe bijval is niet gebleken.
Doorbraak no-claimbeschermer
Met de Achmea-merken Centraal Beheer en FBTO voorop, bracht 2006 ook de echte doorbraak van de no-claimbeschermer in de autoverzekering. Deze formule was in 2001 ontwikkeld door Sterpolis en werd in 2004 overgenomen door de toenmalige stiefmoeder Interpolis. Medio 2005 volgde schoorvoetend Generali en in 2006 volgde bijna iedereen, waarbij vooral Fortis ASR er een breed en intensieve mediacampagne tegenaan gooide.
NMA ving bot
Medio juni onthulde AM dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) bot had gevangen in het diepgaande onderzoek naar veronderstelde kartelafspraken binnen de nationale verzekeringsmarkt. Drie jaar geleden had de NMA gelijktijdig invallen gedaan bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag en in het hoofdkantoor van Delta Lloyd in Amsterdam. “Wij prikken echt niet zomaar in de Gouden Gids”, verklaarde de NMA destijds. Alleen al bij het Verbondsgebouw stapte de NMA met vijftien man over de vloer.
AXA/Winterthur/DBV
In juni kwam via de Zwitserse pers het gerucht in de wereld dat het AXA-concern de verzekeringsgroep Winterthur wilde overnemen van bankconcern Credit Suisse. Vrij kort daarna werd de overname bevestigd. In ons land gingen de vestigingen van AXA, Winterthur en DBV Leven aan tafel om een integratie te onderzoeken. Kort nadat in november de nieuwe bedrijfsstructuur was bekendgemaakt, inclusief de leidinggevenden, kwam het bericht dat DBV Leven uiteindelijk toch buiten de fusie zou blijven (zie pag. ….in dit nummer).
‘Woekerpolis’
Het openingsartikel in De Telegraaf van 30 september (‘Kleine belegger de klos’) vormde een vuurtje dat tot een uitslaande brand uitgroeide. Basis vormde een “tot nu toe geheimgehouden onderzoek” van toezichthouder AFM naar beleggingsverzekeringen. Vervolgens stortte Tros Radar zich op dit onderwerp, zoals het eerder al de Dexia-leasezaak naar zich toe had getrokken. De nieuwe kwestie werd ‘Woekerpolisaffaire ‘gedoopt. Deze leidde direct tot spanningen tussen de intermediairorganisaties en het Verbond van Verzekeraars, met name toen Verbondsdirecteur Richard Weurding openlijk pleitte voor een vervroeging van de beloningstransparantie.
Het volgende belangrijke meetpunt in deze zaak is het een dezer dagen verschijnende rapport van de Commissie De Ruiter, waardoor de balans van 2006 nog niet helemaal kan worden opgemaakt.
en Roger van Boxtel (Menzis) tekenen een intentieverklaring voor de fusie van hun zorgbedrijven. Tot veler verrassing zette de ledenraad van Menzis er in november een streep door. Dat kwam naar buiten op de dag dat Van der Veen met een receptie afscheid nam bij Agis om lid van de Tweede Kamer te worden.

Reageer op dit artikel