nieuws

10.000e incident met vrachtwagen gemeld bij alarmcentrale VHD

Archief

Vorige week kwam de 10.000e CMV-melding (Centraal Meldpunt Vrachtauto’s) binnen op de alarmcentrale van de VerzekeraarsHulpDienst (VHD). In 1997 kwam de CMV-regeling tot stand om lange files en overlast op het wegennet tegen te gaan, die kunnen ontstaan als gevolg van incidenten waarbij vrachtwagens zijn betrokken. Gezien de snelle aanrijdtijden van bergers en de efficiënte afhandeling van de berging van vrachtwagens met schade na een ongeval, blijkt de regeling succesvol.

In de loop der jaren is het aantal vrachtwagenmeldingen fors toegenomen. In het startjaar van de CMV-regeling kregen hulpverleners op de VHD Alarmcentrale slechts 67 vrachtwagenmeldingen te verwerken, terwijl zij vorig jaar in totaal 1866 CMV-meldingen coördineerden.   

Reageer op dit artikel