nieuws

Neerlandia bijna twee ton schuld

Archief

Neerlandia Adviesgroep, in maart failliet verklaard, blijkt een schuldenlast van bijna twee ton te hebben opgebouwd.

Volgens curator mr. Jan Willem Bouman staat de teller nu op f 170.000. Daarvan is f 20.000 voor rekening van preferente crediteuren, terwijl het GAK zijn claim nog moet indienen. Inmiddels is de heer O. vd H., directeur van het failliete Neerlandia, ook persoonlijk failliet verklaard.
Disfunctioneren
Net als vele andere faillissementen blinkt ook de zaak Neerlandia niet uit in helderheid. Feiten zijn dat het assurantiekantoor in februari 1997 werd opgericht als vennootschap onder firma, met als vennoten vd H., Frank van den Aardweg en Fernando Wokke. “Wegens disfunctioneren van de mede-vennoten”, ontbond vd. H. de vennootschap al in oktober en ging hij als eenmanszaak door met Neerlandia. De schuldenlast bedroeg toen al f 300.000.
In juni 1998 kocht vd H. de lege vennootschap Claushuis Pensioen en ging Neerlandia als besloten vennootschap verder. Vestigingsplaatsen waren toen Weesp en Rotterdam; later werd dat alleen Hilversum. Vd H. maakte gebruik van een bedrijfsleider, omdat hijzelf niet over een SER-inschrijving beschikt.
Via de verkoopmethode telemarketing – veelal uitgevoerd door scholieren – werden levensverzekeringen en bedrijfsspaarregelingen aan de man gebracht. De polissen werden ondergebracht bij Aegon, Stad Rotterdam en Tiel Utrecht.
Aangifte
Maart dit jaar werd het faillissement over Neerlandia uitgesproken, op verzoek van drie werknemers. Naar eigen zeggen was directeur vd. H. al ettelijke malen met faillissementsaanvragen geconfronteerd geweest, maar werd telkens een regeling getroffen met de aanvragers.
Ten tijde van het faillissement bestond de portefeuille uit 1.400 relaties, waarvan ruim 650 levensverzekeringen. Er waren toen – naar opgave van vd. H. – negen werknemers in dienst. Via het GAK hebben zich inmiddels dertig mensen met achterstallige salarisvorderingen gemeld bij de curator.
Enkele dagen na het faillissement heeft vd. H. de nodige zaken uit het kantoorpand gehaald. Curator Bouman heeft hiervan aangifte gedaan bij justitie. Het Neerlandia-kantoor betrof een huurpand – f 3.700 per maand – waarvoor volgens de eigenaar nimmer huur is betaald.
Focus
Aan de Havenstraat 7 in Hilversum zetelt inmiddels een nieuw assurantiekantoor. Het gaat om de vennootschap (in oprichting) Focus Assurantiën; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 10 december 1998. Bevoegd functionaris daarvan is Mirko van Oostrum, die telefonisch niet bereikbaar blijkt. Volgens curator Bouman is Neerlandia-directeur vd. H., betrokken bij Focus.

Reageer op dit artikel